• 076-33688281
  • 09175079094

فیلم و عکس پدیده

آموزش و استعدادیابی

استراتژِی مدیریت مجموعه پدیده در سالیان اخیر،استعدادیابی،آموزش و استفاده از نیروهای جوان و اغلب بومی بوده است بصورتی که در سالیان گذشته بیش از 70 نفر از هنرجویان این موسسه وارد بازار کار شده اند.
برگزاری دوره های تخصصی عکاسی،تصویربرداری،تدوین و طراحی از اصول اصلی این مرکز بوده است که در سالیان گذشته از این دوره های استعدادیابی،نیروهای شایسته جهت استخدام و بکارگیری در مجموعه انتخاب شده اند.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟